Mooie donatie aan locatie Uitgeest

Havenmeester te Akersloot Willem (Wim) Burgering verbonden aan de Alkmaarsche Roei- en Zeilvereniging (A.R.Z.V.) droeg de Stichting Sailability een warm hart toe. Hij was “een man van goede doelen” stond in de dankbetuiging na zijn uitvaart. Bij zijn afscheid werd de belangstellenden gevraagd in plaats van bloemen een donatie te doen aan de Stichting Sailability, afdeling Uitgeest. Hieraan is gehoor gegeven en totaal is een prachtig bedrag van €1.627, opgehaald. Afgelopen weekend is dit bedrag uit handen van zijn partner Joke van der Laan-Nuyens in ontvangst genomen door Bert Wessels coördinator van St. Sailability  Uitgeest, in het bijzijn van John en Vera Burgering en een van onze deelnemers Marjolein Porsius.

Als stichting zijn wij Willem erg dankbaar voor zijn betrokkenheid en wensen wij zijn nabestaanden veel sterkte toe. Wij bedanken allen voor uw giften, waar wij weer mooie dingen mee kunnen doen voor onze doelstelling, mensen met een handicap de mogelijkheid te bieden actief en zelfstandig te genieten van de zeilsport.