Hélène de Montigny Stichting/WSV Willemstad steunt Sailability

De Hélène de Montigny Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat wij een tillift konden aanschaffen voor de Sailability locatie bij Watersport Vereniging Willemstad, waar sinds dit jaar een Sailability afdeling werd opgericht.

Bij deze watersportverenging kan je ongeacht jouw handicap toch (leren) zeilen. Er zijn altijd vrijwilligers die, eventueel met hulp middelen, o.a. een tillift, iedereen kunnen helpen. De boten zijn makkelijk van extra’s  (een speciaal zitje, kussens en schuimrubber) te voorzien. Denk dus niet dat jouw handicap in de weg staat om te (leren) zeilen bij Sailability.

Over de Hélène de Montigny Stichting

Na de dood van haar echtgenoot, jhr. M.P.W.F. van den Santheuvel, erfde Cornelia Petronella van den Santheuvel-Sobbe in 1904 een aanzienlijk kapitaal. Zij was kinderloos en zocht een goede bestemming voor het geld.

Het Tijdschrift voor Armenzorg suggereerde haar, een fonds op te richten ‘tot steun bij oprichting, instandhouding of uitbreiding van liefdadigen arbeid in den meest uitgebreiden zin des woords’. Aldus geschiedde.

Op 28 april 1905 richtte de weduwe samen met haar broer, Carel Leendert Sobbe, de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe op.

Het fonds werd vanaf het begin door een curatorium bestuurd. In de loop van een eeuw is de Fundatie aanzienlijk gegroeid. Nieuwe fondsen werden binnen de Fundatie ondergebracht, of als aparte stichting door het curatorium beheerd. Ze worden de “aanverwante fondsen” genoemd.

Om de steeds grotere stroom aanvragen voor financiële steun efficiënt te kunnen blijven verwerken, zijn het bestuur en het beheer van de Fundatie door de jaren heen gemoderniseerd en gestroomlijnd. Het curatorium houdt daarbij ook de tradities in ere, die door de tijd heen zijn ontstaan. Hierover is meer te lezen in het gedenkboek ‘Een aanzienlijk kapitaal nuttig besteed – 100 jaar Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe’.