Sailability World

Stichting Sailability Nederland is aangesloten bij Sailability World. Inmiddels zijn er 395 locaties in 20 landen waar zeilen voor mensen met een beperking onder de vlag van Sailability wordt georganiseerd.

Doelstelling Sailability World

Sailability World is een non-profit organisatie die volledig op vrijwilligers draait. De missie van deze organisatie is het promoten van zeilen voor iedereen door het aanbieden van activiteiten op het water onafhankelijk van handicap of ziekte, nationaliteit, taal, rijkdom, afkomst, religie, geslacht, kleur of leeftijd. Zij wil dit bereiken door:
● Het wereldwijd promoten van “Zeilen is mogelijk voor iedereen”.
 Ondersteuning bieden aan de aangesloten Sailability’s in de wereld.
 Het wereldwijd bevorderen van vriendschappen en overdragen van de specifieke kennis tussen de aangesloten landen.