Aangepast watersporten met gezamenlijke stand op de HISWA

2017Hiswa
Vijf watersportorganisaties hebben de handen ineen geslagen om een grotere bekendheid te geven aan watersporten Voor mensen met een beperking. Veel mensen met een beperking weten namelijk niet dat zij misschien ook aan meerdere watersporten  mee zouden kunnen doen. Het gaat om zeilen, in kleine en grotere boten, roeien, kanoën en zelfs windsurfen.
Zo biedt SailWise aangepaste watersportvakanties en –activiteiten aan voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, mensen met een fysieke- licht verstandelijke en visuele beperking kunnen bij Sailabilty leren zeilen en daarna eventueel overstappen naar bijvoorbeeld de Hanse klasse om deel te nemen aan wedstrijden, sporters met een verstandelijke beperking kunnen terecht bij Unified Sailing. Voor aangepast roeien en kanovaren bieden verenigingen, aangesloten bij de Roeibond en het Watersportverbond extra faciliteiten. Dankzij het brede aanbod is er voor een ieder wel een interessante aangepaste watersport te vinden.
Een gezamenlijke stand op de Hiswa is de aftrap voor een intensievere samenwerking tussen de verschillende bonden en organisaties.
Om een en ander te bekrachtigen is op de Hiswa 2017 door de samenwerkende organisaties een intentie verklaring getekend.