Donateurs – Steun de Stichting Sailability

Iedereen moet kunnen zeilen … ook mensen met een handicap!

Vind je ook dat mensen met een handicap van de zeilsport moeten kunnen genieten?  Wil je Stichting Sailability Nederland eenmalig of over een langere periode (*) steunen? Word donateur van onze ANBI stichting en maak het voor mensen met een beperking mogelijk om ook van de watersport te genieten.

Wordt dan donateur! Wij verwelkomen iedere bijdrage, groot of klein.

Straat + Huisnummer
Datum per wanneer u uw donatie wilt in laten gaan

(*) De bedragen worden door Stichting Sailability Nederland geïncasseerd. Uw bijdrage komt voor 100% ten goede aan materialen die benodigd zijn om het zeilen voor mensen met een handicap mogelijk te maken bij Stichting Sailability.
Uw bijdrage wordt binnen 21 dagen van uw rekening afgeschreven.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen bij zijn/haar bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
Als u uw bijdrage wilt verhogen, verlagen of beëindigen dan is een e-mail naar penningmeester@sailability.nl voldoende.