Steun de Stichting Sailability middels een schenking

Periodieke giften zonder tussenkomst notaris

Vanaf 2014 hoeft u niet verplicht naar de notaris voor een nieuwe periodieke gift aan een Stichting met ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) een status. U kunt dit ook in een onderhandse akte van schenking vastleggen. Bij een periodieke gift verplicht u zich tot het doen van ten minste vijf gelijke en jaarlijkse schenkingen aan dezelfde ANBI. Deze gift is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Anders dan bij de gewone giften, geldt voor de periodieke gift namelijk geen drempel en maximum. Klik hier voor meer informatie van de belastingdienst.

Schenken via Schenkingsakte

Voor het geval je het notarieel vast wil leggen is Stichting Sailability Nederland een samenwerking aangegaan  met Koch en Compaijen Notarissen. Bij dit kantoor kunt u voor €100,- (exclusief BTW) een schenkingsakte laten opstellen waarmee u zich voor 5 jaar (of langer) als schenker van Sailability vastlegt. Indien u jaarlijks €150,- of meer schenkt, neemt Sailability de kosten van de schenkingsakte voor haar rekening.

Wilt u Sailability Nederland verder (blijven) helpen en een schenkingsakte laten opstellen, dan kunt u het formulier HIER FORM MIST downloaden. Als u dit formulier na invulling naar Stichting Sailability Nederland terugstuurt, of direct naar Koch en Compaijen Notarissen, wordt de schenkingsakte voor u in orde gemaakt.

Voor meer informatie:

Koch en Compaijen
t.a.v. Tamara Gehring
Postbus 9192
3506 GD Utrecht
030-2447757
tamara@kochencompaijen.nl