Steun ons

De activiteiten van Stichting Sailability Nederland en de watersportverenigingen worden voor 100% uitgevoerd door vrijwilligers. Er is echter wel geld nodig voor de reddingsmaterialen, verzekeringen, de trailers, de tilliftinstallaties en de aanpassingen aan de boten. Met uw bijdrage, in de vorm van een donatie, schenking of sponsoring kunnen mensen met een handicap ook van de zeilsport genieten.

Bankrekening NL67 RABO 0346 0867 01 t.n.v. Stichting Sailability Nederland.
De BIC van de Rabobank is RABONL2U. 

anbi_fc