Vrijwilliger gezocht: Coördinator Locaties

Stichting Sailability Nederland (SSN) werkt samen met watersportverenigingen en -organisaties om zeilen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. SSN streeft naar een landelijk dekkend netwerk van locaties waar deze vorm van zeilen mogelijk is. SSN neemt daarvoor initiatieven en ondersteunt locaties bij het opzetten en in stand houden van deze activiteit.

Ben jij die inspirerende leid(st)er die de verbinding legt tussen Stichting Sailability Nederland en de diverse locaties. Heb je visie, betrokkenheid en leg je makkelijk contacten? Heb je affiniteit met zeilen en/of de doelgroep en draag je de missie en activiteiten van Stichting Sailability Nederland een warm hart toe? Dan hebben we een mooie kans voor jou!

Stichting Sailability Nederland is namelijk op zoek naar een Coördinator Locaties.

De gedachte is om de huidige 18 locaties te verdelen over drie Coördinatoren waarvan er één zitting heeft in het bestuur.

Het gaat om vrijwilligerswerk waarmee wordt bijgedragen aan hervonden plezier in het leven en herwonnen zelfvertrouwen. Een zeildag levert doorgaans een blije lach op het gezicht van de deelnemers op.

Wat zijn de belangrijkste taken?:

1. Contact leggen en onderhouden met de Sailability locaties:

 • Zoeken en contact leggen met potentiële nieuwe Sailability locaties.
 • Advisering bij opstart locatie over alles wat te maken heeft met opstarten en het in stand houden van de locatie, incl. technisch onderhoud.
 • Contact onderhouden met Locatie coördinators en klaar staan als vraagbaak.
 • Indien nodig locatie bezoeken. (Sailability activiteit en het bestuur van de WSV of Stichting.)

2. Locatie- en vlootbeheer + onderhoud:

 • Overleg met Hansa Sailing B.V. (de meest gebruikte Sailability zeilboot), incl offerte aanvraag en bestellen materiaal bij Hansa Sailing B.V.
 • Sailability vlootlijst bijhouden.
 • De door de locaties doorgegeven zeildatums op website zetten.
 • Up to date brengen en houden van instructies, handleidingen en richtlijnen voor locaties en vrijwilligers.
 • Jaarlijks overzicht activiteit per locatie. (Evaluatie)

3. Zitting in Sailability bestuur:

 • Follow-up per locatie maken voor bestuursvergadering.
 • Mede in overleg met het bestuur organiseren van het jaarlijks coördinatoren overleg.
 • In overleg met het bestuur jaarlijks bezoek aan de (vertegenwoordiging van) besturen van de watersportverenigingen/Stichtingen en de lokale coördinator.

Je vervult alle taken in nauwe samenwerking met de Sailability locatie ondersteuner (Wilma van den Broek).

Geïnteresseerd?

Lijkt het je leuk en heb je interesse? Leg dan contact met Fred Demeijer, via e-mail: fd@sailability.nl

Deel dit bericht - Alvast hartelijk bedankt!