Visie en Missie

Visie en Missie

VISIE:

Ook mensen met een handicap moeten actief en zelfstandig van de zeilsport kunnen genieten.

MISSIE:

Stichting Sailability Nederland streeft naar samenwerking met een landelijk netwerk van Watersportverenigingen/centra met een afdeling ‘aangepast zeilen’ waar mensen met een handicap zelfstandig de zeilsport kunnen beoefenen.